CWN-Abbruchunternehmen • Kielende 3d • 22885 Barsbüttel • Tel.: 040 - 732 05 97 E-Mail an CWN Abbruch

Planlagte projekter

Nedrivning af bygningen "Bank of Industry" i Lagos, Nigeria

Bank of Industry i Lagos, Nigeria 1. Generelt
Bygningen "Bank of Industry" i Lagos, Nigeria blev beskadiget under en brand. De øverste etager styrtede sammen. "Bank of Industry" besluttede sig for, at firmaet CWN skulle udføre nedrivning og i samråd blev der fundet frem til et passende nedrivningskoncept. Enten en nedrivning af hele bygningen eller kun for de sammenstyrtede og delvist beskadigede dele af bygningen.

2. Lokale betingelser
Højhuset, omgivet af andre høje bygninger, ligger på Broad Street - Lagos´ handels- og bankkvarter. Det er en betonbygning med stålforstærkning og har i alt 19 etager. De nederste etager benyttes som parkeringsplads til biler. I den beskadigede del er der kontorer. På den østlige og sydvendte side af bygningen er der andre højhuse. På den vestlige side kan man kun se fundamentet af et tidligere højhus. Den 18.04.06 blev der givet en skøn fra CWN. Af de 19 etager er mindst 8 ødelagt. Kun trappen er i orden.

Bank of Industry 3. Nedrivning/genopbygning - forløb
Vi foreslår en kontrolleret nedrivning, da "Bank of Industry"-bygningen er omgivet af højhuse på tre sider. Det vil forhindre yderligere skader på de nærliggende bygninger. En 40m høj larvebåndsgravemaskine med en hydraulisk drevet bidetang benyttes. Denne maskine skal placeres på den vestlige side af bygningen (det frie område) på en to meter høj sandrampe eller et andet egnet underlag. På denne måde kan gravemaskinen nå den øverste del af trappen. Nedrivningen skal foretages med spand og tang. Alt løst materiale skal fjernes først. Derefter skal gravemaskinen bruges til de andre dele. Bygningsaffaldet samles løbende på jorden og deles i mindre stykker, som ved hjælp af en anden hydraulisk gravemaskine kan flyttes over til en lastbil, som kører det nedrevne væk til en godkendt losseplads. Denne fremgangsmåde kan efter bygherres ønske udføres (komplet nedrivning eller delvis nedrivning). For en komplet nedrivning skal der benyttes der en jævn rampe.

4. Sikkerhed
4.1 Omkringliggende højhuse
Alle bygninger, som omgiver "Bank of Industry", forsynes med en beskyttende forskalling. Tagene beskyttes ligeledes med træ.

4.2 Personsikkerhed
Det sørges for, at al trafik på gaderne bliver indstillet. Området bliver sikres. Personalet arbejder under den internationalt gældende HSE-ordning (tilsvarende den danske lov NMK-96). Menneske må ikke opholde sig i bygningerne, som omgiver "Bank of Industry"-bygningen, mens nedrivningen finder sted.

5. Arbejdstid
Efter bygherrens ønske skal nedrivningen foretages så hurtigt så muligt. Vi planlægger derfor at arbejde døgnet rundt i tre hold. Med denne intensive arbejdsindsats skal vi bruge 6 kalenderuger. Tiden for forberedelsen til opstillingen af den 20 meter høje rampe er ikke indberegnet.Mitgliedschaften und Zertifikate

Abbruch Verband Nord

  • Mitglied in allen Sanierungs- verbänden in Hamburg
  • Asbestsanierung mit Brief und Siegel: NAV
  • Bundesverband der Brand- und Wasserschadenbeseitiger e. V.
  • Unsere Auftraggeber sind über das ganze Bundesgebiet verteilt.
  • Sachkundelehrgang nach §519
  • Abbruchverband Nord
  • Zugelassen nach §39 Gefahrenstoffverordnung
  • Mitgliedsurkunde des Nord- deutschen Asbestsanierungs- verbandes e.V.
Deutsch English Dansk Polska